Allsidig Turn Jenter 2. klasse

Hvem kan gå på Allsidig Turn Jenter 2. klasse?

Partiet er for jenter som går i 2. klasse.

Barna vil trene i de ulike turnapparatene. Vi bruker lek og musikk og har fokus på mestring av turnøvelser. Styrke og tøying er også er del av trening. Vi øver på å forbedre spenst, bevegelighet og kjernemuskulatur.

Treningstid og sted:

Allsidig Turn Jenter 1. klasse: 

Tirsdag kl.17:45-18:45 – Ski Turnhall

Periode:

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningsavgift pr. semester:

Kr. 1 250.-

Medlemsavgift til Langhus IL Alliansen (gjelder hele 2022): kr. 300.-