Konkurranseparti Tropp - Rekrutt


Hvem kan gå på Konkurranseparti Tropp – Rekrutt?

Partiet er for jenter og gutter i alderen 10-13 år og har opptakskriterier. Ta konktak med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Rekruttpartiet i Troppsgymnastikk har fokus på teknisk utvikling, lagånd, mestring og idrettsglede. Du får et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Vi legger et godt grunnlag sånn at vi kan konkurrere sammen som et lag. Turnerne kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på, både i og utenfor egen krets. 

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.

Treningstid og sted:

Konkurranseparti Tropp – Rekrutt

Mandag kl.19:00-21.00 – Ski Turnhall

Torsdag kl.18:00-20:00 – Ski Turnhall

Lørdag kl.13:30-15:30 – Ski Turnhall

Periode:

Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener.

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningsavgift pr. semester:
Oppgis til gymnaster som blir deltagere på partiet.

Medlemsavgift til Langhus IL Alliansen (gjelder hele 2022): kr. 300.-