Konkurranseparti Turn kvinner 

Hvem kan gå på Konkurranseparti Turn Kvinner?

Partiet er for jenter fra 10 år og har opptakskriterier. Ta kontakt med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Konkurranseparti Turn Kvinner har fokus på utvikling av teknikk, styrke og smidighet. Vi jobber med øvelser i apparatene bom, skranke, hopp og frittstående. Som gymnast vil du få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Du kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Utøverne kan velge mellom å trene 3, 4 eller 5 dager i uken.

Det må påregnes mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.

Treningstid og sted:

Konkurranseparti Turn Kvinner 3 dager i uken

Tirsdag kl.17:00 – 20:00 – Ski Turnhall

Torsdag kl.16:00 – 19:00 – Ski Turnhall

Søndag kl.16:00 – 19:00 – Ski Turnhall

Konkurranseparti Turn Kvinner 4 dager i uken

Tirsdag kl.16:30 – 18:30 – Ski Turnhall

Onsdag kl.16:30-19:00 - Langhushallen

Torsdag kl.16:30 – 18:30 – Ski Turnhall

Søndag kl.16:00 – 18:00 – Ski Turnhall

Konkurranseparti Turn Kvinner 5 dager i uken

Tirsdag kl.16:30 – 18:30 – Ski Turnhall

Onsdag kl.16:30-19:00 - Langhushallen

Torsdag kl.16:30 – 18:30 – Ski Turnhall

Lørdag kl.10:00-13:00 -Ski Turnhall

Søndag kl.16:00 – 18:00 – Ski Turnhall

Periode:

Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener.

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningsavgift pr. semester:

Oppgis til gymnaster som blir deltagere på partiet.

Medlemsavgift til Langhus IL Alliansen (gjelder hele 2022): kr. 300.-