Konkurranseparti Tropp- Junior

Hvem kan gå på Konkurranseparti Tropp – Rekrutt?

Partiet er for jenter og gutter fra 13 år og har opptakskriterier. Ta konktak med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Juniorpartiet i Troppsgymnastikk har fokus på videreutvikling av teknikk og de større vanskeelementene. Som gymnast vil du få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Lagånd, mestring og idrettsglede er viktige faktorer vi jobber med for å kunne konkurrere sammen som et lag. Turnerne kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på, både i og utenfor egen krets.

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.

Treningstid og sted:

Konkurranseparti Tropp – Junior

Mandag kl.19:00-21.30 – Ski Turnhall

Onsdag kl.19:00-20:30 – Atlet Fysio Sofiemyr

Torsdag kl. 19:00-21:30 – Ski Turnhall

Lørdag kl.11:00-14:00 – Ski Turnhall

Periode:

Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener.

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningsavgift pr. semester:

Oppgis til gymnaster som blir deltagere på partiet.

Medlemsavgift til Langhus IL Alliansen (gjelder hele 2022): kr. 300.-