Foreldre & Barn  

Hvem kan gå på Foreldre & Barn?

Partiet er for jenter og gutter som er 2 og 3 år sammen med en voksen.
På Foreldre & Barn -partiet fokuserer vi på å utvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt. Aktivitetene er lekbetonte og gjennom bruk av sangleker, apparater og hinderløyper gir vi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulerer motorisk utvikling.

Viktig: Det er en forutsetning at en voksen deltar aktivt i timen og passer på sitt barn.

Treningstid og sted:

Foreldre & Barn 1: Onsdag kl.16:45-17:30 – Langhushallen
Foreldre & Barn 2: Onsdag kl.17:45-18:30 – Langhushallen
Foreldre & Barn 3: Lørdag kl.10:00-10:45 – Ski Turnhall
Foreldre & Barn 4: Lørdag kl.11:00-11:45 – Ski Turnhall

Periode:

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningsavgift pr. semester:

Kr. 975.-

Medlemsavgift til Langhus IL Alliansen (gjelder hele 2022): kr. 300.-