Styret Langhus Turn 2020

Kontakt oss på e-post langhusturnXgmail.com.

Leder: Bjørn Rosseland

Nestleder: Ann-Cathrin Liljebakk

Kasserer: Bente Flaat

Sekretær: Silje Melsether

Materialansvarlig: Herman Pedersen

Kommunikasjonsansvarlig: Torunn Maria Holm

Ungdomsansvarlig: Fredrik Kristiansen


Sportslig leder / hovedtrener: Ellen Langseth -  tlf.: 906 10 257


Langhus Turn er en foreldredrevet gruppe med et aktivt styre. Man velges for 2 år av gangen. Styrearbeidet går på kontinuerlig omgang. For å beholde styrekunnskapen er det viktig å skifte ut noen i styret hvert år. Ta kontakt med styreleder i god tid før neste årsmøte dersom du kunne tenke deg å gjøre en innsats i styret.