Velkommen til Langhus IL Turngruppe

Langhus IL turngruppe ble stiftet i 1971. Vi er organisert i allianseidrettslaget til Langhus idrettslag.  

Alle oppfordres til å sette seg inn i trivselsreglene. Vi ønsker å skape en trygghet for de som benytter seg av hallen vår, unngå at ulykker skjer og at vi skal holde utstyr og hall i god og sikker stand for alles beste. Det er også viktig med tilbakemeldinger på tilbudet vi gir barna. Kontakt oss i hallen eller på langhusturn@gmail.com.

Velkommen til oss!