Velkommen til Langhus IL Turngruppe

Langhus IL turngruppe ble stiftet i 1971. Vi er organisert i allianseidrettslaget til Langhus idrettslag. Treningsperiode og tider er beskrevet i partibeskrivelsene, treningene starter opp andre skoleuke etter sommer- og juleferie. Der ikke annet er angitt spesielt er treningene i gymsalen på gamle Vevelstad Ungdomsskole. Vår hjemmeside har følgende adresse www.langhusturn.no. All informasjon til turnere og foresatte legges ut på hjemmesiden, og blir distribuert pr. e-post. Får du ikke e-post kan det være at vi ikke har rett adresse.

Følg oss også på Facebook og Instagram. 

Vi vil i løpet av kort tid fakturere treningskontingent og medlemsavgift til Langhus AIL og Norges gymnastikk- og turnforbund. Ved manglende betaling mister man automatisk sin tildelte plass, og denne tildeles neste medlem som står på venteliste. Dersom man vil melde seg ut av klubben, gjør man dette ved å sende en mail til langhusturn@gmail.com. Dette for å sikre kontinuerlig oppdatering av vårt medlemsregister. Det gis ved utmelding ingen kompensasjon for ubenyttede treningstimer.  

Samlede utgifter som turngruppen er belastet med, dekkes ikke fullt opp med treningsavgiften. Det er derfor en forutsetning at det bidras med dugnadsarbeid for klubben.

Alle oppfordres til å sette seg inn i trivselsreglene. Vi ønsker å skape en trygghet for de som benytter seg av hallen vår, unngå at ulykker skjer og at vi skal holde utstyr og hall i god og sikker stand for alles beste. Det er også viktig med tilbakemeldinger på tilbudet vi gir barna. Kontakt oss i hallen eller på langhusturn@gmail.com.

Velkommen til oss!