Priser

Breddepartier:

 • Foreldre og barn: 975 kr
 • Gymlek: 975 kr 
 • Gutter 1.-3.klasse: 1250 kr
 • Jenter 1. klasse 1100 kr
 • Jenter 2. klasse 1250 kr
 • Jenter 3.-7.klasse 1450 kr
 • Gutter 1.-3. klasse 1250 kr
 • Gutter 4.-7.klasse: 1 DAG 1450 kr, 2 DAGER: 2475 kr
 • Aspirant gutter: 2 dager 3225 kr
 • Apparat 2 dager: 2475 kr 
 • Apparat 3 dager: 3550 kr
 • Tissue: 1600 kr 

Zumba 

650 kr

Aktiv senior

 • Mandager: 600 kr
 • Torsdager: 1000 kr
 • Begge dager: 1200 kr

Voksen

1 dag: 1950 kr