Konkurransepartier Troppsgymnastikk


I Norge er Troppsgymnastikk en av konkurransegrenene under Norges Gymnastikk og Turnforbund. Troppsgymnastikk er en lagidrett som består av tre ulike apparater; tumbling, trampett og frittstående.

Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på "tjukkas" i enden av banen.

Trampett er en «minitrampoline» hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på «tjukkas». Gymnastene turner også over en «pegasus» (bukk).

I frittstående utfører gymnastene et danseprogram til musikk, kombinert med gymnastiske innslag som hopp, piruetter og akrobatiske elementer.

Kvinner og menn konkurrerer sammen og hver for seg i klassene; kvinner, menn og miks. Aldersklassene i konkurranser er inndelt slik:

●   Rekrutt: F.o.m. det året gymnasten fyller 11 t.o.m. det året gymnasten fyller 13 år

●   Junior: F.o.m. det året gymnasten fyller 13 t.o.m. det året gymnasten fyller 17 år

●   Senior: F.o.m. det året gymnasten fyller 16 år og eldre.


Se introduksjonsvideo til Troppsgymnastikk her