Konkurransepartier i Langhus Turn


Våre konkurransepartier sikter seg inn mot lokale, regionale og nasjonale konkurranser. Dette medfører innkjøp av konkurransetøy og betaling av konkurranselisens (et årlig engangsbeløp for utvidet forsikring). Deltakelse på konkurranser avtales internt med hovedtrener når gymnasten er klar for det.

Deltakelse på et konkurranseparti har strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. På våre konkurransepartier benyttes det i større grad trenere med høy kompetanse og treningsavgiften er derfor høyere på disse partiene.

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på disse partiene.

Les mer om våre konkurransepartier: 

Konkurransepartier i Turn Kvinner

Konkurransepartier i Troppsgymnastikk