Konkurranseparti Turn Kvinner - Aspirant


Hvem kan gå på Konkurranseparti Turn Kvinner – Aspirant?

Partiet er for jenter fra 6-9 år og har opptakskriterier. Ta kontakt med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Konkurranseparti Turn Kvinner Aspirant har fokus på utvikling av teknikk, styrke og smidighet. Vi jobber med øvelser i apparatene bom, skranke, hopp og frittstående. Som gymnast vil du få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Du konkurrerer først når du er klar for det og kan da delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på innenfor egen krets.

Utøverne kan velge mellom å trene 2 eller 3 dager i uken.

Det påregnes mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.

Periode:

Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener.

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.