Allsidig Turn Jenter 2. klasse

Hvem kan gå på Allsidig Turn Jenter 2. klasse?

Partiet er for jenter som går i 2. klasse.

Barna vil trene i de ulike turnapparatene. Vi bruker lek og musikk og har fokus på mestring av turnøvelser. Styrke og tøying er også er del av trening. Vi øver på å forbedre spenst, bevegelighet og kjernemuskulatur.