Konkurranseparti Tropp - Rekrutt


Hvem kan gå på Konkurranseparti Tropp – Rekrutt?

Partiet er for jenter og gutter i alderen 10-13 år og har opptakskriterier. Ta konktak med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Rekruttpartiet i Troppsgymnastikk har fokus på teknisk utvikling, lagånd, mestring og idrettsglede. Du får et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Vi legger et godt grunnlag sånn at vi kan konkurrere sammen som et lag. Turnerne kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på, både i og utenfor egen krets. 

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.