Aktiv senior


Hvem kan gå på Aktiv Senior?

Partiet er for voksne/seniorer av begge kjønn.

Trivsel, mestring og treningsglede står i fokus. Du jobber ut ifra egne forutsetninger og for profesjonell veiledning underveis. Styrke og bevegelighet er viktig for å redusere skader og fall, og ikke minst ha en kropp som fungerer i hverdagen. Det er aldri for sent å begynne!

Det kan også bli aktiviteter utendørs.

«Vi trener ikke for å bli yngre – men for å bli eldre»