Konkurranseparti Turn kvinner 

Hvem kan gå på Konkurranseparti Turn Kvinner?

Partiet er for jenter fra 10 år og har opptakskriterier. Ta kontakt med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Konkurranseparti Turn Kvinner har fokus på utvikling av teknikk, styrke og smidighet. Vi jobber med øvelser i apparatene bom, skranke, hopp og frittstående. Som gymnast vil du få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Du kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Utøverne kan velge mellom å trene 3, 4 eller 5 dager i uken.

Det må påregnes mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.