Konkurranseparti Tropp- Junior/Senior

Hvem kan gå på Konkurranseparti Tropp?

Partiet er for jenter og gutter fra 13 år og har opptakskriterier. Ta kontakt med oss på langhusturn@gmail.com for dialog om eventuell prøvetime. 

Junior- og seniorpartiet i Troppsgymnastikk har fokus på videreutvikling av teknikk og de større vanskeelementene. Som gymnast vil du få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn øvrige allsidige turnpartier. Lagånd, mestring og idrettsglede er viktige faktorer vi jobber med for å kunne konkurrere sammen som et lag. Turnerne kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på, både i og utenfor egen krets.

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foresatte til barna på dette partiet.