Apparat Jenter 1.-3. klasse


Hvem kan gå på Apparat 1-3 klasse jenter?

Partiet er for jenter som går i 1, 2 og 3 klasse og som ønsker å trene mer enn 1 gang i uka.

Mengdetrening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og øvelser i apparater to ganger i uka.

Partiet er et åpent parti som har noe høyere aktivitetsnivå, og det er derfor viktig at utøverne er godt motiverte.