Allsidig Turn Jenter 1. klasse 

Hvem kan gå på Allsidig Turn Jenter 1. klasse?

Partiet er for jenter som går i 1. klasse. På dette partiet blir barna introdusert for de ulike turnapparatene. Vi bruker lek og musikk og har fokus på mestring av turnøvelser. Enkel styrke og tøying er også er del av trening. Vi øver på å forbedre spenst, bevegelighet og kjernemuskulatur.

Periode:

Partiet følger skoleruten og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.