Foreldre & Barn  

Hvem kan gå på Foreldre & Barn?

Partiet er for jenter og gutter som er 2 og 3 år sammen med en voksen.
På Foreldre & Barn -partiet fokuserer vi på å utvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt. Aktivitetene er lekbetonte og gjennom bruk av sangleker, apparater og hinderløyper gir vi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulerer motorisk utvikling.

Viktig: Det er en forutsetning at en voksen deltar aktivt i timen og passer på sitt barn.