Styret Langhus Turn 2023


Leder: Tarjei Gilbrant

Nestleder:  Simen Aas

Medlemsansvarlig: Linda Berntsen

Økonomiansvarlig: Øystein Steira

Kommunikasjonsansvarlig: Torunn Maria Holm

Konkurranse- og aktivitetsansvarlig: Synnøve Trandem 

Styremedlem: Ann-Cathrin Liljebakk

Sportslig leder / hovedtrener: Ellen Langseth -  tlf.: 906 10 257


Langhus Turn er en foreldredrevet gruppe med et aktivt styre. Man velges for 2 år av gangen. Styrearbeidet går på kontinuerlig omgang. For å beholde styrekunnskapen er det viktig å skifte ut noen i styret hvert år. Ta kontakt med styreleder i god tid før neste årsmøte dersom du kunne tenke deg å gjøre en innsats i styret.