Trivselsregler Langhus IL Turngruppe:

 • Utøverne må møte tidsnok til sitt parti.
 • Alle må ha på seg egnet treningstøy. Langt hår må settes opp i strikk. Barna bør ha på seg anti-sklisokker/turnsko eller være barbeint. Dette av sikkerhetsmessige grunner.
 • Alt av klokker og smykker må tas av.
 • Foresatte som er med på foreldre og barn parti skal også ha på seg egnet treningstøy og ta av smykker og klokker. 
 • Det er ikke tillatt med tyggegummi eller mat inne i salen. 
 • Barna skal ha med vann å drikke. Flasken skal stå, og benyttes, utenfor gymsalen.
 • Alle skal være stille når instruktørene snakker.
 • Mobiltelefoner skal være slått av til enhver tid og ikke benyttes når man er inne i salen.
 • Fottøy plasseres i yttergangen.
 • Foresatte følger barna inn til garderoben og inn i salen, og avtaler hvor man skal møtes når timen er ferdig. 
 • Gymlek 4-5 år er uten foreldre/foresatte etter den første treningstimen. Foreldre er velkommen til å sitte i garderoben og vente.
 • Ikke la noen verdisaker ligge i garderoben.
 • Ingen andre barn skal være på gulvet enn de som følger det aktuelle partiet som går. Søsken/andre barn bes å holde seg i garderobene. Dette for å redusere støy og uro i timen.
 • Dersom foresatte ønsker å komme med tilbakemeldinger til instruktørene i form av ris eller ros, ser vi helst at dette er i konstruktive former og rettes til hovedansvarlig på de enkelte partiene, og ikke direkte til hjelpetrenerne.


Både voksne og barn plikter å innrette seg etter beskjeder gitt fra trenerne.

Alle tiltakene er ment for at barna skal få størst mulig utbytte av turningen, samt at vi får faste rutiner på hvordan vi ønsker å ha det i salen. Det er viktig at vi følger trivselsreglene både for barn og voksne med hensyn til sikkerhet og generell trivsel.