Partibeskrivelser høsten 2016

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 15. Jun 2016

Foreldre & Barn 2-3 år

Aktivitetstilbud med samspill mellom foreldre og barn! I barnas første møte med turn legger vi vekt på å skape fortrolighet til omgivelsene og apparatene vi bruker. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere motorisk utvikling.

Treningstid torsdager 17.00-17.45

ca.14 treninger i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 850,-


Gymlek 4-5 år (2 partier)

Nå skal jenter og gutter prøve seg på egenhånd! Vi gir barna et godt utgangs­punkt for allsidig grunn- og bevegelighets-trening gjennom lek, turn i apparater, dans og utforsking av hinderløyper. Barna videreutvikler motorikken og utvikler samarbeid og sosial mestring sammen med andre barn.

Treningstid mandager 17.00-17.45 eller onsdager 17.00-17.45

ca.14 treninger i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 850,-


Allsidig Turn Jenter 1.-2. klasse

Fra lek til turn! Barna blir kjent med alle slags apparater som brukes i turn; matte, skranke, bom, sprang, trampett, airfloor og trampoline. Det legges spesielt vekt på basisøvelser innen koordinasjon og bevegelighet, men også en liten del styrketrening skal være med. Morsom trening i trygge omgivelser!

Treningstid tirsdager 17.00-18.00

ca.14 ordinære treninger + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1000,-


Allsidig Turn Mix Gutter og jenter 1.-2. klasse

Turn er tøft! Vi har et stort antall gutte-turnere i alle aldre. Også på dette partiet beveger barna seg fra lek til turn. Turn gir kroppskontroll og mestring!

Treningstid mandager 17.45-18.45

ca.14 ordinære treninger + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1000,-


Allsidig Turn Gutter fra 3. klasse

Guttepartiet er stadig voksende! Gutta boltrer seg blant mange flotte apparater og utvikler kontinuerlig nye ferdigheter. Et fantastisk tilbud som gir fysisk aktivitet, grunntrening og kroppskontroll.

Treningstid torsdager 18.00-19.30

ca.14 ordinære treninger + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1100,-


Allsidig Turn Jenter 3.-4. klasse

De sosiale ferdighetene er på plass og jentene har det morsomt sammen på ukas turn-trening! Vi videreutvikler lærdom fra de yngre partiene og er selvsagt også åpne for utøvere som tidligere ikke har drevet med turn.

Treningstid mandager 18.45-20.15

ca.14 ordinære treninger + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1000,-


Allsidig Turn Jenter fra 5. klasse

Det er kjekt å ha det sosialt sammen! Men det er ikke bare det vi skal ha som mål i denne gruppen! Selv om utøverne ikke konkurrerer skal de lære seg øvelser på forskjellige apparater som bom, svingstang, ringer, skranke, matte, airfloor, trampett og trampoline. Styrketrening og tøyning er en selvfølgelig del av treningen.

Treningstid onsdager 17.45-19.15

ca.14 ordinære treninger + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1100,-


Apparatturn jenter

Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige krets-konkurransene er jentenes høydepunkter. Partiet har eget uttak. Nytt dette semesteret er at det tilbys valgfrie lørdagstreninger. Disse, lørdagstreningene, vil bestå turntreninger og ballettreninger.

Ordinære treninger tirsdager 18.00-19.30 og fredager 17.00-19.00

ca.32 ordinære treninger (16 uker a 2 treninger) + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret. Det lages to-tre alternative modeller som sendes til foresatte for kommentarer før avgjørelse, disse alternativene er ikke klare foreløpig er forslagene

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 2500,-

10 lørdagstreninger ved 10 påmeldte 1500,- ved 15 eller flere påmeldte 1000,- (Det forutsettes minimum 10 påmeldte for å gjennomføre disse treningene)


Tropp 1

Jenter og gutter på samme parti skaper en super stemning og ungdommen inspirerer hverandre til å nå nye mål! Partiet utgjør en flott gjeng med ungdommer som trener aktivt flere ganger i uka. Troppspartiet er et tilbud til de som ønsker å satse litt mer på turn og som ønsker å konkurrere. Partiet består av både jenter og gutter i tidlig tenårene og trivselsfaktoren blant utøverne er stor. Partiet har eget uttak.

Treningstid tirsdager 19.30-21.30, onsdager 20.00-21.30 og torsdager 19.30-21.30

ca.32 ordinære treninger (16 uker a 2 treninger) + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 2700,-


Tropp 2 Det tas forbehold om tilstrekkelig interesse

Dette er et nytt parti fra høsten 2016 og er åpent for både gutter og jenter. Det trenes på øvelser som i troppspartiet, men turnerne deltar ikke i konkurranser.

Partiet er tilgjengelig for utøvere fra 5.klasse (født 2006 eller tidligere) og oppover.

Treningstid onsdager 20.00-21.30 og lørdager10.00-12.00

ca.32 ordinære treninger (16 uker a 2 treninger) + ett helgeseminar a ca 3t i semesteret

Treningskontingent (inklusive medlemskontingent) kr. 1500,- (kr. 1100 for medlemmer på andre partier)


Styrketrening Det tas forbehold om tilstrekkelig interesse

Styrketrening er en viktig basis for utviklingen innen turn og andre idretter. Treningen er et tilbud som en tilleggstrening til ordinære treninger.

Det oppfordres til at medlemmer fra 5.klasse og opp melder seg på dette partiet.

Treningstid mandager 20.00-21.00

ca.14 ordinære treninger

Treningskontingent kr. 300,- (forutsetter medlemskap på annet parti)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.