Tilbakebetaling av semesteravgift

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 22. Okt 2021

I januar 2021 var det en uklar situasjon med hensyn til koronarestriksjoner som kunne medføre, og medførte, mindre treningsaktivitet for våre gymnaster ut over våren. Ved påmelding til semesteret opplyste vi om at det ville bli aktuelt å tilbakebetale deler av treningsavgiften dersom det ble avkortning av turnsemesteret.

Vi har oppsummert semesteret, og ser at det for de fleste partiene (ikke konkurransepartiene) har vært noe mindre aktivitet enn planlagt, og at dette utgjør omlag 150 til 200kr for mye estimert i treningsavgift.

Langhus Turn har ingen ansatte i administrasjon og ledelse. Vi har ca. 30 lønnede trenere, og drives av frivillighet i alle ledd.

Vi er helt avhengige av frivillighet for å drive klubben i alt fra styrearbeid, medlemsoppfølging, oppfølging av økonomi og administrasjon.

Gjennom de nedstengningene vi har vært gjennom har vi valgt å lønne våre trenere, siden vi er avhengige av å ha gode trenere og kontinuitet i bemanningen, og vi har derfor ikke hatt noen besparelser selv om vi i perioder har vært uten aktivitet. 

Med dette som utgangspunkt har det derfor ikke vært en automatisk tilbakebetaling av treningsavgift for tapt treningstid, for midlene våre og treningsavgiften har gått uavkortet til å opprettholde et godt tilbud til gymnastene i en uforutsigbar tid. Vi håper at så mange som mulig velger å støtte oss i dette sånn at vi kan fortsette å jobbe for best mulig tilbud til gymnastene.

Dersom du likevel ønsker å få tilbakebetalt deler av treningsavgiften (150-200kr), så kan du ta kontakt med oss på lederlanghusturn@gmail.com.

 

Vennlig hilsen Bjørn Rosseland, styreleder

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.