Velkommen til Årsmøte i Langhus turn

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 19. Nov 2020

Årsmøte 2021

 

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg: 

a) Styreleder 2021 - på valg

b) Nestleder 2021- på valg


Dato: 11.mars 2021

Tid: 19:00

Sted: Teams


For å delta på Årsmøtet må du gjøre følgende: 

send en mail til lederlanghusturn@gmail.com innen mandag 8.mars. Da vil du få tilsendt en lenke til møte.


Vi informerer samtidig om at Årsmøtet i Langhus AIL er 25.mars.


Mvh Styret i Langhus turn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.