Innkalling til årsmøte i Langhus AIL Turn 2020

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 28. Feb 2020

Sted: Styrerommet til AIL på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, 1405 LANGHUS Tid: 12. mars 2020 klokken 19.00-21.00

Melde inn saker: hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet skal dette gjøres på mail til: langhusturn@gmail.com  innen 5.mars 2020. 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg:  

 

a) kasserer 2020 – på valg

b) Materialforvalter 2020 -på valg 

c) Konkurranseaktivitetsansvarlig 2020 -på valg

 

Det informeres samtidig om at Langhus AIL vil holde sitt årsmøte 26. mars kl 19:00 For informasjon og innkalling se Langhusil.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.