Årsmøte

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 6. Feb 2019

Innkalling til årsmøte i Langhus AIL Turn 2019

Sted: Styrerommet til AIL på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, 1405 LANGHUS

 Tid: 7. mars klokken 19.00-21.00

 Melde inn saker: hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet skal dette gjøres på mail til: langhusturn@gmail.com innen 28.februar 2019. 

 

Sakliste

1.  Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg: 

a) leder (velges formelt i årsmøte Langhus AIL) Styret forøvrig konstituerer seg selv – på valg: Bjørn Rosseland

b) nestleder – på valg 2019 – Ann-Cathrin Liljebakk ønsker å fortsette 

c) kasserer 2019 – ikke på valg

d) sekretær 2019 – ikke på valg

e) kommunikasjonsansvarlig 2019-2021 –– Vigdis Oddaker

f) Ekstern kontaktansvarlig 2019-2021– Dag Henriksen – 

g) Materialforvalter – ikke på valg i 2019 – Kathrine Strand 

h) Konkurranseaktivitetsansvarlig 2019-2021 – Yvonne Kristiansen

i) Medlemsansvalig – på valg i 2019

j)Materialforvalter apparatparken – på valg i 2019 

k) Styremedlem – Hermann Pedersen – på valg i 2019

 

Det informeres samtidig at Langhus AIL vil holde sitt årsmøte 21.03.19 kl 18.00Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.