Viktig informasjon for utøvere og foreldre i troppsparti og allsidig turn jenter 1./2. klasse

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 26. Feb 2014

Kjære utøvere, kjære foreldre!

Først og fremst: Godt nytt år!

Rett før årsskiftet, 30/12-13, har vi i styret i Langhus Turn fått den tunge og triste beskjeden om at vår sportslig leder Marianne Agard-Michelsen er blitt akutt alvorlig syk. Hun er nødt til å droppe turn og turngruppa. Avgjørelsen er medisinsk velbegrunnet, absolutt forståelig og ikke diskutabel. Vi ønsker Marianne god bedring og håper at hun snart blir bedre!

Dette gir oss store utfordringer, både for å dekke reelt trenerbehov for partiene troppsturn og allsidig turn jenter 1./2. klasse, men ikke minst også for å opprettholde faglig kompetanse i hele turngruppa.

Vi klarte imidlertid å komme frem til følgende løsning:
- Ellen Langseth er mangeårig turner og har vært hovedtrener i Langhus Turn i en årrekke tidligere (utøvere i troppspartiet kjenner henne godt) tar over rollen som fungerende sportslig leder.
- Kristine Winge stiller opp en gang i måneden på torsdager.
- Lisbeth Stensen kommer inn som hjelpetrener på tirsdager. Hun har mye turnerfaring fra tidligere.
Selvfølgelig fortsetter jobben med å få inn flere trenere med turnkompetanse - og innspill mottas med stor takk!

Konkret betyr det følgende:

Tirsdager:
- Alllsidig turn jenter 1./2. klasse: Trening fortsetter som før med følgende trenere: Yngve, Lisbeth og Ellen når hun har mulighet. Det er viktig å få med en fast person til (forelder) som kan være med under treningene. Hovedansvar for partiet har Ellen.
- Troppsturn: Ellen og Lisbeth. Også her er det viktig å finne en person til som kan hjelpe. Det trengs ikke nødvendigvis turnkompetanse for det.

Torsdager:
- Troppsturn: Det blir en trening per måned med Kristine, dato for "treningstorsdagen" blir annonsert i slutten av måneden i forkant. For januar 2014 blir det 23/1.
Viktig! Det er en del forutsetninger som må være på plass for at opplegget fungerer:
1. Oppstart for troppsparti og allsidig turn jenter 1./2. klasse er i uke 3 og ikke i uke 2.
2. Vi trenger medarbeid fra foreldre! Det er behov for en person som hjelper med under treningene på tirsdager i begge partiene . Det bør helst være en fast person som stiller opp hver tirsdag, turnkompetanse er ikke forutsetning, men en bør være innstilt å bli litt svett selv... Så trenger vi to foreldre hver tirsdag som hjelper til med rigging og nedrigging av utstyr og apparater. Liste blir hengt opp i garderoben. Det er mulighet å skrive seg inn ved første trening i uke 3, deretter setter vi opp foreldre etter tur. Om foreldrene som er satt opp på lista ikke kan stille opp må de selv sørge for erstatning.

Til slutt:

Vi er fullstendig klar over at det er et dårligere tilbud med mindre treningstid for troppspartiet. Om det er utøvere som ønsker å slutte i troppspartiet (f.eks. for å begynne i en annen turngruppe med mer treningstilbud) har vi full forståelse og kommer til å refundere allerede innbetalt treningsavgift. Oppsigelse av treningsplass i Langhus Turn må sendes innen utgang av uke 2 2014.
Vi håper at vi klarer å opprettholde et bra turntilbud for disse partiene og jobber selvfølgelig videre med saken.


Med vennlig hilsen
For styret i Langhus Turn, Martin FlückigerKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.