Viktig info til alle våre turnere

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 22. Jan 2017

Vårsemesteret er godt i gang og vi vil derfor komme med litt informasjon om kommende aktiviteter:


Helgen 4.- 5. februar arrangerer vi treningshelg for alle partier i skolealder. Vi vil ha spennende aktiviteter på trampoline, matte, trampett, skranke, i skumgropa, samt luftakrobatikk og parøvelser.

Det vil være både våre egne og eksterne trenere, og vi serverer frukt og saft for hver gruppe. Detaljert informasjon om treningstider kommer i løpet av få dager.


VIKTIG INFORMASJON Søndag 2. april arrangerer vi tradisjonen tro turnshow i STIL arena. Hold av dagen og husk å invitere venner og familie til å være med.

Vi trenger bistand til å arrangere showet og vil involvere foreldre og foresatte til forskjellige oppgaver.

Vi trenger flere sponsorer. Kan du eller kjenner du noen som kan sponse oss, ønsker vi en bekjed om dette.

Turnerne må selv betale for kostymer. Dette vil variere fra ca 100 kr til 250 kr per medlem, avhengig av kostymen.


Vi har behov for fornying av apparater og utstyr i hallen. Vi vil derfor i løpet av våren arrangere loddsalg. Hvert medlem vil få i oppgave å selge 15-20 lodd a kr. 30. Ytterligere informasjon kommer når vi mottar loddene.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.