Innkalling til årsmøte

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 30. Jan 2023

Sted: Ski turnhall

Tid: 16. februar kl. 18:30

Påmelding: Meld deg på ved å sende mail til lederlanghusturn@gmail.com. Påmeldte får lenke til årsmøte på mail.  

Melde inn saker: Hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet skal dette gjøres på mail til lederlanghusturn@gmail.com innen 28.02.22.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg:
A: Leder - på valg
B: Nestleder - på valg
C: Styremedlem - på valg
D: Økonomiansvarlig - på valg
E: Medlemsansvarlig - på valg

Langhus turn drives av frivillighet, og trenger flere som kan bidra til å holde klubben i gang. Det kreves ikke noen kunnskap for å sitte i styret, men vi trenger deg som kan være med å ta viktige beslutninger i gruppa eller bistå med noen enkle planleggingsoppgaver. Eller har du en time innimellom til praktiske ting som å flytte litt utstyr i hallen, skru opp en hylle eller tilsvarende.Vil du utgjøre en forskjell for turngruppa?

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 26. Jan 2023

Langhus Turn søker nå økonomiansvarlig til styret

Som økonomiansvarlig i styret vil du blant annet: 

 • Bli en del av en veldrevet idrettsgruppe som har orden på sysakene
 • Delta i styremøter ca. annenhver måned
 • Utarbeide utkast til årsbudsjett
 • Utarbeide rapporter og holde styret informert om status på økonomi
 • Betale regninger som kommer til turngruppen
 • Utbetale lønn til trenere og innleide
 • Følge opp og kontrollere regnskapet 
 • Bidra til at turngruppen når sine økonomiske mål
 • Rapportere til hovedstyret i Langhus IL

Vi søker deg som: 

 • Har kjennskap til å sette opp budsjett og forstår regnskap
 • Vet forskjellen på inntekter og utgifter, og hvorfor det lønner seg å ha mer inntekter enn utgifter
 • Liker å bli kjent med hyggelige mennesker som deltar på frivillig basis
 • Ønsker å bidra til at barn i Follo, inkludert ditt eget, får et godt turntilbud

Vi kan ikke tilby lønn og bonusordninger, men vi kan love at du vil få: 

 • Stor takknemlighet og glede fra små og store gymnaster i Langhus Turn
 • Mer kunnskap om turn som idrett
 • Innsikt i driften av et idrettslag
 • Et attraktivt punkt om frivillig arbeid på CV-en 

Møtested er Ski Turnhall, men ellers er det hjemmekontor på fast basis. 

Arbeidsmengden vil variere i løpet av året, med noe mer jobb i begynnelsen av hvert turnsemester. Beregn gjerne 8-10 timer per måned som et utgangspunkt. 

Vil du bidra til å utgjøre en forskjell for turngruppa? Send oss en mail på langhusturn@gmail.com