Informasjon om nytt turnsemester

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 16. Des 2020

Langhus Turn er nå i full gang med å forberede et nytt turnsemester, men foreløpig har vi ikke helt oversikt over hvordan semesteret vil se ut med tanke på smittevern og turntider. 

Vi er veldig glade for å ha fått tilgang til den nye turnhallen i Ski, og kommer til å bruke både den og den gamle hallen i Langhus.

Vi håper å kunne invitere til påmelding i løpet av første uken i 2021. Påmeldingen vil skje ved bruk av nettstedet deltaker.no

Invitasjon til påmelding vil gå til eksisterende medlemmer først, før vi så tar imot påmelding fra nye medlemmer.

Følg med her og på Facebook-siden vår for mer informasjon om vårsemesteret i Langhus Turn. 

Vil du vite mer om hvilke partier vi tilbyr? Sjekk ut høsttimeplanen med partibeskrivelser her.

Vi i Langhus Turn ønsker alle en god jul og et godt nytt turnår!Siste treningsuke er uke 49

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 1. Des 2020

Uke 49 er siste treningsuke for Langhus Turn. Det betyr at siste treningsdag er 6. desember. Nærmere informasjon om neste års partier kommer før jul.

Vi vil takke gymnaster og foresatte for samarbeidet i annerledesåret 2020! Sammen har vi kunnet gjennomføre treningene i trygge omgivelser. Velkommen til Årsmøte i Langhus turn

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 19. Nov 2020

Årsmøte 2021

 

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg: 

a) Styreleder 2021 - på valg

b) Nestleder 2021- på valg


Dato: 11.mars 2021

Tid: 19:00

Sted: Teams


For å delta på Årsmøtet må du gjøre følgende: 

send en mail til lederlanghusturn@gmail.com innen mandag 8.mars. Da vil du få tilsendt en lenke til møte.


Vi informerer samtidig om at Årsmøtet i Langhus AIL er 25.mars.


Mvh Styret i Langhus turnRegistrering av oppmøte i Spoortz

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 8. Okt 2020

Fra og med 15. oktober kommer vi til å registrere gymnastenes oppmøte i Spoortz. Dette er særdeles viktig nå for å kunne tilby gymnastene et trygt treningsmiljø og gjennomføre en eventuell smittesporing.

For å registrere oppmøte må gymnastene være påmeldt og semesteravgiften betalt. Alle foreldre og foresatte må derfor sjekke at dette er gjennomført samt at det er registrert riktig kontaktinformasjon på barna.

For å ta i bruk Spoortz:

Last ned appen fra AppStore eller Google Play.

Logg inn med mobilnummeret eller e-postadressen som er registrert på eget eller barnets medlemskap i Langhus IL. Du får da tilsendt en engangskode som du bruker for å logge inn.

Hvis du ikke mottar engangskode, er ikke mobilnummeret registrert i medlemsregisteret. Kontakt da langhusturn@gmail.com, så hjelper vi dere å få registrert korrekt informasjon.

Under fanen Aktiviteter vil du se en kalender med oppsatte treninger, og ved å trykke på treningen vil du kunne si i fra om barnet kommer eller ikke. Dette må gjøres til hver eneste trening.

Ta kontakt med langhusturn@gmail.com hvis du får problemer med å logge inn i appen.

Takk for at dere hjelper oss med å gjennomføre trygge treninger for gymnastene!Høstferie i uke 40

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 23. Sep 2020

I uke 40 er det høstferie og ingen ordinære treninger. Vi trener som normalt nå til helgen før vi tar en velfortjent restitusjonsuke. God høstferie til alle gymnaster, foreldre og foresatte! Vi sees igjen i uke 41! Hjelp oss å skape trygg trafikk

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 15. Sep 2020

God og trygg trening er et felles ansvar både innenfor og utenfor turnhallen.
Det omfattende bygningsarbeidet som pågår ved Langhus turnhall gjør at det er mangel på parkeringsplasser og snuplass. For alles sikkerhet vil vi derfor minne om at parkering må skje nede ved Langhus Senter, og for å minimere pågangen ved hallen er det derfor fint om dere med større barn kan avtale henting nede ved senteret.


Viktig informasjon om høstens oppstart

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 23. Aug 2020

Hei alle gymnaster, foreldre og foresatte! Her kommer viktig informasjon om oppstart av årets høstsemester som starter opp i uke 36 – altså mandag 31. august.

Vi har lagt bak oss en annerledes vår og sommer, men er utrolig glade for at situasjonen per i dag tillater oss å komme i gang med treninger igjen. 

Foreløpig blir denne høsten også litt annerledes med hensyn til smittevern, og Langhus Turn følger med på hvilke regler som gjelder til enhver tid.

I høst vil partiene bli delt opp i grupper på maks 20 personer, og i større partier vil skilleveggen være nede for å dele gruppene inn under trening. Da kan det være to grupper inne i hallen samtidig, så lenge vi klarer å holde gruppene adskilt.

Vi vet det kan bli krevende med reglene som vil bli satt, og vi ber om deres hjelp med å informere barna om at de må holde seg til de reglene vi setter.

På grunn av kravene til antall deltagere i hallen må vi derfor gjøre noen endringer på treningstider.

Klikk her for å se oppdaterte treningstider for alle partier.

De viktigste endringene som gjøres av smittevernhensyn, er at apparatturn kvinner på tirsdager utgår og at partiet «Foreldre og Barn» dessverre ikke kan gjennomføres. Blir det endringer i treningstidene eller andre smittevernkrav, vil vi sende ut en beskjed til foreldre og foresatte.

Langhus Turn følger til enhver tid Norges Gymnastikk- og Turnforbunds koronavettregler, og disse vil bli hengt opp i hallen. Smittevern og sikkerhet er felles ansvar og når semesteret starter opp må alle følge noen enkle, men viktige regler:

  • Foreldre og foresatte kan ikke følge barna inn i hallen, og må levere og hente barna til trening utenfor hallen
  • Inngang er ved hovedinngangen, utgang er ut døren i hallen
  • Dørene holdes låst mellom partiene, og oppmøte til trening bør derfor være rett før treningsstart
  • På grunn av omfattende bygningsarbeid og mangel på parkeringsplasser, er det ikke tillatt å kjøre helt opp til hallen. Parkering og henting må skje nede ved Langhus Senter
  • Inntil videre, må vi foreta opprop av alle gymnastene på trening for å kunne bistå kommunen effektivt ved en eventuell smittesporing. Er det barn tilstede som ikke er registrert som påmeldt, vil disse ikke kunne følge treningen. Vær derfor sikker på at du har fått melding om at ditt barn har fått plass på det riktige partiet 

Ettersom vi fremdeles er i en litt usikker situasjon, vil vi ikke sende ut betalingsgiro i august slik tidligere kommunisert. Denne sender vi først ut når vi ser at vi kan gjennomføre treningene som planlagt. Vi bruker derfor påmeldingene fra tidligere som grunnlag for hvem som har fått plass.

Når situasjonen blir mer forutsigbar, vil vi sende ut påmeldinger i Spoortz - vårt medlemssystem.

Velkommen til oppstart alle nye, gamle, store og små gymnaster! Vi gleder oss til å se dere 🤗En sniktitt i ny turnhall

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 19. Aug 2020

En liten gjeng fra Langhus Turn fikk denne uken ta en sniktitt på den nye turnhallen i Ski. Det jobbes intensivt med å ferdigstille hallen, og det kribler av glede ved tanken på at vi om noen få måneder får en splitterny turnhall å boltre oss i. 

Den nye turnhallen vil inneholde flere groper, trampoline-bane, nedsenket trampoline, frittstående-gulv for både turn og tropp, turnapparater av alle slag for både jenter og gutter - små og store, eget aktivitetsrom, møterom, garderober, lager, kontor, kiosk og mye mer. Dette blir knallbra! 

Her kan du se noen bilder og en film fra byggeplassen:
Oppstart for høsten blir i uke 36

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 17. Aug 2020

Langhus Turn jobber med å tilpasse aktivitetene til de smittevernhensynene som kreves, slik at vi kan få en trygg og god oppstart for våre turnpartier. Derfor er oppstart av høstens semester satt til uke 36. For "Foreldre og Barn" vil det være oppstart i uke 37. 

Vi vil i løpet av uke 34 komme med oppdatert informasjon vedrørende treningstider, betaling med mer. Vi ber om forståelse for at vi er i en ekstraordinær situasjon som krever større tilpasninger for å komme i mål, og vi gjør vårt beste for å svare alle henvendelser som kommer inn.Påmelding høst 2020

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 5. Jun 2020

Påmelding høst 2020 -  

LES DETTE NØYE:

Det er viktig å besvare denne for hvert enkelt barn og parti dersom en ønsker å delta på flere partier til høsten.  

En registrering per parti og per barn. Dvs, dere må gå inn i linken igjen og svare til alle barn og partier er registrert.

Det er viktig å være rask da først til mølla prinsippet benyttes.

Dere får ikke automatisk svar om dere har fått plass eller har blitt satt på venteliste. 

 Betaling og bekreftelse på plass. 

- Grunnet koronasituasjonen må vi ta et forbehold når det gjelder plasser.

- Bak hvert parti står det et oppgitt antall plasser pr parti. Det er antallet plasser vi håper på å få åpnet til høsten.

- De 20 første som melder seg på hvert parti er garantert plass ut fra den nåværende situasjonen rundt korona.

Merk: Hvis myndighetene og vårt forbund NTGF ikke åpner for flere enn 20 plasser pr parti så kan vi ikke ha flere enn 20 medlemmer i salen samtidig. Det vil si at det kan bli endringer på både antall plasser og organisering av trening til høsten. Vi beklager ulemper dette kan føre til.

 

Betaling for plassen åpner først til høsten. 

- De som har fått plass vil få en lenke i Spoortz til påmelding i løpet av den første uken i august. Det vil si at dere ikke betaler før dere har mottatt lenken. Fra dere har mottatt lenken har dere 1 uke på å betale for plassen for å være sikret plass. Det er først når betaling er registrert at reservasjonen er gyldig.

 

For konkurransepartiene Tropp 1 og Apparat 3, 4 og 5 vil egen påmelding bli sendt via lukket Facebook side og direkte på epost.

 

Lenke til påmelding (åpner ikke før 05.06.20 kl 16:00)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__R8LlTNUNElLRFM5UENBNFA2REVaTk5KOUVBSDZNTi4u
Informasjon fra Styret

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 4. Jun 2020

Kjære medlemmer av Langhus turn.
Vi har vært gjennom et annerledes turnsemester hvor vår aktivitet ikke har vært gjennomført siden midten av mars. Vi beklager at vi ikke kan tilby turn for alle før høsten igjen.

Dette har selvfølgelig påvirket hele gruppa, alt fra utøverne våre, trenere og styret.
Vi har hele tiden sett etter mulighet for å starte opp aktiviteten i tråd med de reglene som myndighet og forbundet setter.
Vår aktivitet utøves innendørs med apparater og utstyr med kontaktflater, i tillegg må vi sørge for å overholde regler for rengjøring av hall.
Vi fikk i forrige uke mulighet til å starte opp innendørs trening for mindre grupper, og har nå prioritert oppstart for våre konkurransepartier, riktignok i et mindre omfang enn ordinært. Konkurransepartiene våre er rekrutteringsarena for våre trenere, og for å opprettholde nivået før høsten, så vi viktigheten av å tilby dem trening igjen. Vi klarer ikke administrere eller gjennomføre noe større omfang for andre partier før til høsten.

Vi planlegger nå oppstart og organiserer partiene som starter opp i august. Først vil vi tilby eksisterende medlemmer plass på de partiene de ønsker. Lenken til påmelding vil publiseres på vår hjemmeside langhusturn.no, samt i sosiale medier.
Påmeldingen åpner for eksisterende medlemmer fredag 5.juni kl 16:00
For nye medlemmer så åpner påmeldingen den 19.juni kl 16:00.

Vi har basert oss på den informasjonen vi sitter på nå mht smittevern, men tar likevel forbehold om at det kan komme endringer som følge av myndigheters innstramninger av reglene. Påmeldingen som sendes ut nå, vil først være bindende når betaling gjennomføres, noe som skjer i august for de som er registrert påmeldt nå i juni.

For konkurransepartiene sendes det ikke ut påmelding før oppstart i august da disse har egne opptaksregler.

Vi ser frem til å starte opp igjen til høsten, og gleder oss til å se alle igjen.

Hilsen StyretLanghus turn søker styrerepresentant i rollen som kommunikasjonsansvarlig.

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 26. Mai 2020

Langhus turn søker styrerepresentant i rollen som kommunikasjonsansvarlig.

For å opprettholde god kommunikasjon med alle våre medlemmer er det av avgjørende betydning at vi får på plass dette vervet så raskt som mulig.

Vi er inne i et spesielt år, både grunnet koronasituasjonen og fordi ny hall i Ski åpner til høsten. For å opprettholde god kommunikasjon med våre medlemmer håper vi at vi får en representant inn i dette vervet snarest. Dette er spesielt viktig nå når vi står i en situasjon rundt korona, det skal være ny påmelding for medlemmer til høsten og vi ønsker å opprettholde et godt tilbud for alle barna som ønsker å ha turn som sin fritidsaktivitet på Langhus.

 

Kommunikasjonsansvarlige overordnede oppgaver

·      Ansvarlig for kommunikasjonen ut til medlemmene fra turnstyret gjennom tett dialog med gruppens leder og styre.

·      Forfatte informasjon og kvalitetssikre denne med sportslig leder og styrets leder før distribusjon.

·      Ansvarlig for distribusjon av informasjon i rett kanal og til rett tid

·      Påse at det finnes en oppdatert mailing liste over alle medlemmene slik at relevant informasjon blir sendt til rett person.  

·      Tett dialog med webansvarlig.

Representanten velges inn for 2 år. Turnshow 2020 avlyst

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 13. Mar 2020

Det er med tungt hjerte at Langhus turn ser seg nødt til å avlyse det planlagte showet den 7 juni. 

Beslutningen om å avlyse det må tas nå siden vi på nåværende tidspunkt må gjøre flere tunge investeringer for å sikre at vi kan avholde arrangementet. 

Økonomien til Langhus turn har ikke denne muligheten. 

Turngruppa vil følge med fremover på de råd som gis både av kommune, nasjonale myndigheter og gjennom idretten. Vi vil åpne opp for treninger så raskt det er forsvarlig å gjøre dette. 

Inntil videre håper vi at alle tar godt vare på hverandre, trener styrke og andre turnrelaterte bevegelser, så kommer vi raskere i gang igjen når det er mulig. 

Hilsen Langhus turnAll turn-trening avlyst inntil videre

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 11. Mar 2020

Grunnet generell Corona-trussel velger Langhus Turn i dag å avlyse all trening inntil videre. 

Vi kommer tilbake med ytterligere info i takt med generell informasjon fra FHI. 

Følg med på Instagram, Facebook og hjemmeside.

Hilsen Styret i Langhus TurnTiltak mot smittespredning av coronaviruset

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 10. Mar 2020

Langhus turn, mandag 9. mars 2020. 

Langhus turn følger NIF og turnforbundet sine råd mht smittespredning mot koronavirus. Vi gjør vurderinger hver dag mht om det er spesielle tiltak som er nødvendig å iverksette i forhold til våre treninger basert på disse opplysningene. 

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme. Vi ber om at foreldre, trenere og gymnaster som har vært i områder med vedvarende smitte om å ikke møte opp i turnhallen 14 dager etter hjemkomst. 

Egne tiltak: Vi oppfordrer alle gymnaster som kommer til treningen vår om å vaske hendene før og etter trening. Vi vil om nødvendig sette ut antibac. 

Vi rengjør apparatene hvor det er størst smittefare 2-3 ganger i uken. 

Den 22. mars vil vi også desinfisere alle apparater og flater som er i kontakt med hud. 

 Innkalling til årsmøte i Langhus AIL Turn 2020

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 28. Feb 2020

Sted: Styrerommet til AIL på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, 1405 LANGHUS Tid: 12. mars 2020 klokken 19.00-21.00

Melde inn saker: hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet skal dette gjøres på mail til: langhusturn@gmail.com  innen 5.mars 2020. 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg:  

 

a) kasserer 2020 – på valg

b) Materialforvalter 2020 -på valg 

c) Konkurranseaktivitetsansvarlig 2020 -på valg

 

Det informeres samtidig om at Langhus AIL vil holde sitt årsmøte 26. mars kl 19:00 For informasjon og innkalling se Langhusil.noBehov for ny kasserer i Langhus Turn

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 17. Feb 2020

Har du lyst til å være med i styret i Langhus Turn? Vår dyktige kasserer de siste årene har valgt å ikke stille til gjenvalg. Dermed har vi behov for noen som kan ta over denne rollen. Styret i Langhus Turn har møter ca 1 gang i måneden og er godt strukturert. Det er mye spennende som skjer fremover med turnshow i juni og ny turnhall i Ski!  Så hvis du har lyst til å være med å bidra og har erfaring fra lignende arbeid; ta kontakt med styret via langhusturn@gmail.com Trening i vinterferien

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 6. Feb 2020

I vinterferien blir det ingen ordinære treninger, men ta gjerne med et par venner og kom på felles trening!

- tirsdag 18. februar kl 17-19

Vi lager gøy i gymsalen med trening i mange ulike apparater; bom, skranke, trampett, trampoline, airfloor osv.

Åpent for alle fra 1. klasse og oppover - også de som ikke er medlem av Langhus Turn.

Ta med opp til to venner og kom på vinterferie-turn ;-) 

Vi har plass til maks 40 barn -så førstemann til mølla!

Påmelding til: aktivitetlanghusturn@gmail.com
Påmeldingen åpner torsdag 23.januar kl 10:00.

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 22. Jan 2020

Vi beklager at det har vært problemer med påmeldingen for vår-semesteret. Dette skyldes at Spoortz har vært nede i noen uker. 

Lenken for påmelding vil i løpet av kort tid publiseres på vår hjemmeside og facebookside

Det kan bare meldes på 1 og 1 barn. 

Feltet ”rest” viser hvor mange plasser det er igjen på de ulike partiene. Når partiet er fullt vil det ikke være mulig å melde på barn på det aktuelle partiet. 

1.    Gå inn på lenken på Facebook eller vår hjemmeside            

2.    Fyll ut informasjon om ditt barn. Alle felter må fylles ut. 

3.    Trykk på Registrer

4.    Trykk på Gå til bestilling

5.    Huk av for ønsket parti (partiet må passe ditt barn, dvs. at et barn som går i 2. klasse ikke kan velge parti for et barn for 3.        klasse)

 6.    Trykk på knappen ”til betaling”

 7.    Betal for plassen – betalt plass = bekreftet plass. Møt opp tidlig første trening!

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 8. Jan 2020

Vi oppfordrer alle til å møte opp tidlig til første trening neste uke, gjerne 15 min før start. Representanter fra styret vil være tilstede for registrering av påmelding til vårsemesteret. Vi gjør dette på grunn av at det fortsatt er utfordringer med registreringssystemet levert av Spoortz. De jobber med å få dette opp igjen, da det har store konsekvenser for flere idrettslag som i disse dager skal starte opp igjen med påmelding til vårsemesteret.

Vi gleder oss til å se alle igjen :-)Viktig melding angående forhåndspåmelding for eksisterende medlemmer

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 5. Jan 2020

Spoortz løsningen har vært nede et par uker, og påmelding til vårens partier fortsetter på deltager.no

 

1. De som allerede har meldt på gymnasten til våren og betalt, trenger ikke foreta seg noe mer. 

 

2. Denne påmeldingen gjelder kun for de som har hatt plass på høstens partier. Forhåndspåmelding for eksisterende medlemmer stenger lørdag 18.01

 

3. Påmelding for nye gymnaster åpner opp om ca 2 uker. Følg med på vår nettside samt Facebook. 

 

4. Ønsker du å bytte parti send epost til langhusturn@gmail.com før påmelding. Alle er sikret å få plass på det samme partiet som i høst. 

 

5. Er du i tvil om noe, send spørsmål til langhusturn@gmail.com ikke send spørsmål via Facebook. Vi svarer fortløpende. 

 

6. Vi sender ut epost til de som har vært medlem på høstens partier med link til påmeldingen. Hvis du ikke har mottatt påmeldingslenke på mail innen søndag 12.01 må du sende Mail til langhusturn@gmail.com

 

7. For konkurransepartiene som er lukkede, så vil disse automatisk beholde plassen fra høsten. Egen påmelding for disse kommer først når Spoortz er oppe igjen. Møt opp på trening som annonsert via egne Facebook grupper.

 

8. Når du har lest punktene over gå inn på deltager.no og meld gymnasten på riktig parti. Gymnasten er påmeldt når du har fått betalt.