Aspirantparti Apparat jenter og gutter

Aspirantpartiet i turn har fokus på å utvikle konkurranseturnere av de gymnaster som er villige til å jobbe ekstra, viser stor interesse for turn-idretten og har talent.

Konkurranseparti i turn er ikke åpent for alle og aspirantpartiet vil være et naturlig rekrutteringsparti for konkurransepartiet.

Gymnastene vil få et høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad og mer disiplin enn på øvrige breddepartier.

Aspirantparti Turn passer for utøvere som er godt motiverte og har lyst til å trene mer enn den ene tradisjonelle timen i uken. Det trenes med fokus på styrke, bevegelighet, smidighet, spents, balanse, fiksering, koordinasjon og rytme. I tillegg jobbes det målrettet med jentenes 4 turn-apparater sprang, skranke, bom og frittstående og guttenes 6 apparater sprang, skranke, svingstang, ringer, bøylehest og frittstående.

Hvem kan delta: Partiet er for jenter og gutter 1-3 klasse og er åpent for påmelding.

Periode: Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstider: For samtlige treningstider, klikk her.

Treningsavgift pr. semester /halvår): kr. 2 500?

Medlemsavgift Langhus AIL (gjelder hele 2021) : kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.