Konkurranseparti Turn kvinner 

Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige krets-konkurransene er blant jentenes høydepunkter.

Turnerne deles i to treningsgrupper/partier. Partiene skilles med antall treninger hver uke (3 eller 4). En av treningene er styrketrening sammen med øvrige apparat-turnere.   Antall treningsdager avtales nærmere med trener på partiene. Konkurranseparti turn Kvinner er parti med opptakskriterier.

·     Konkurranseparti Turn Kvinner  (3 eller 4 treninger pr uke)

Turnerne på Konkurranseparti Turn kvinner kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på.

I tillegg til at det er flere treninger per uke er det også færre turnere per trener på disse enn allsidig turn partiene. Det benyttes i større grad trenere med høyere kompetanse. Treningsavgiften er derfor høyere på disse partiene. 

Partiene har høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad, mer disiplin og strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. 

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foreldre/foresatte til barna på disse partiene. 

Hvem kan delta: Partiet er for jenter 6 år og oppover. Ved oppstart på partiet anbefales ikke høyere alder enn 10 år.

Periode: Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener. Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstider: For samtlige treningstider, klikk her.

Medlemsavgift Langhus AIL (gjelder hele 2021) : kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.