Konkurranseparti Tropp- Junior

Utfordringer for de som allerede kan mye turn, som ønsker å bli enda flinkere, og som selv kan ta ansvar for deler av egen utvikling! Utøverne går igjennom et eget opptak og trener i en mindre gruppe 2-3 ganger i uken. Utøverne konkurrerer i apparatene trampett, tumbling og frittstående. Konkurransene er på kretsnivå og nasjonalt nivå. Her blir troppene rangert etter poengsum, og mye trening må til for å kunne hevde seg! Men uansett er det veldig morsomt både å trene og delta i konkurranser. I tillegg til trampett og tumbling har vi stort fokus på basisøvelser, grunntrening, styrke og smidighet.

Turnerne kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på. 

I tillegg til at det er flere treninger per uke er det også færre turnere per trener på disse enn allsidig turn partiene. Det benyttes i større grad trenere med høyere kompetanse. Treningsavgiften er derfor høyere på disse partiene. 

Partiene har mer aktivitet enn øvrige partier og det er viktig med godt motiverte turnere. 

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foreldre/foresatte til barna på disse partiene. 

Hvem kan delta: Partiet er for jenter og gutter fra 7. klasse og oppover. Medlemmer fra andre partier rekrutteres via trenerne til dette partiet. 

Periode: Første og siste trening i både vår- og høst-semesteret avtales med trener. 

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager. 

Treningstid: For samtlige treningstider, klikk her.

Medlemsavgift i Langhus AIL(gjelder hele 2021): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.